Chiron i 11: e huset

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Människor har använt astrologi i århundraden för att ta reda på viktiga detaljer om sig själva och andra, såsom deras personligheter, övertygelser, intressen och möjliga händelser de kan uppleva.Astrologi kan ge oss svar på nästan alla frågor vi kan föreställa oss, liksom resultatet av situationer såväl som relationer.

I de flesta fall görs astrologianalys för att bestämma personligheter och möjliga framtida händelser för människor.

Födelsetabellen är gjord för tiden för deras födelse och innehåller bilden av himlen vid det exakta ögonblicket. Den har 12 hus och planeterna är placerade inuti dem. Genom att analysera diagrammet svarar astrologen på våra frågor.

Planeter i hus i enskilda diagram och synastrybetydelse

Början av analysen är skapandet av födelsetabellen. Tidigare dagar var detta en utmanande och tidskrävande uppgift.

Det krävde mycket kunskap och färdigheter, och beräkningarna var inte lika exakta som de är idag.

När du skapar datorprogram beräknas diagrammet på några sekunder, och nu kan alla beräkna sitt födelsekarta och behöver inte be en astrolog att göra det åt dem.

Analysen kräver å andra sidan en skicklig astrolog som kan göra några exakta förutsägelser.

Astrologi kan vara en mycket viktig hjälpare för att hindra oss från att göra misstag eller fatta viktiga beslut.

Grunden för analysen är att analysera sjökortet och husledarna samt planeterna placerade inuti husen och de aspekter de gör.

De hus med planeter inne är de mest avslöjande eftersom de visar var handlingsfokus och de flesta aktiviteter ligger. De ger detaljer om de områden som styrs av huset där de placeras och lägger till ytterligare betydelse för dem.

Planeterna inne i husen är ansvariga för många personliga drag samt de händelser som personen kan uppleva under sin livstid.

De 12 husen styr våra personlighetsdrag, utseende, personliga övertygelser och intressen, utbildning, attityd, yrke, karriär, företag, arbetsplats, kollegor, vänner, fiender, partners, relationer, familjemedlemmar, förfäder, föräldrar, barn, bröder och systrar, grannar, hem, sociala färdigheter, kommunikationsförmåga, talanger, hobbyer, resor, ägodelar, ekonomi, hälsa, fysisk kondition, kost etc.

Chiron - grundläggande kvaliteter

Kiron är en konstig astronomisk kropp; det är inte en planet och är inte en asteroid som man trodde tidigare. Det är en blandning av asteroid och komet.

Denna astronomiska kropp är en hybrid, därav namnet Chiron, som att vara centaur med samma namn från antikens grekisk mytologi. Centaurs var varelser halv människa halv häst.

Chiron var son till guden Cronus och en vattennymf som övergav honom på grund av hans udda utseende.

Chiron adopterades av guden Apollo, som var beskyddare för musik, konst, astrologi, profetera, bågskytte, poesi och läkning.

Apollo lärde Chiron alla dessa gåvor, och Chiron blev en känd healer som hjälpte många med sina krafter. Tyvärr kunde Chiron inte rädda sig själv och kallades därmed den sårade läkaren.

fågel på fönsterbrädan mening

Den astrologiska kironen styr delar av vårt liv som behöver läka. Det här är områden där vi vanligtvis upplever besvikelser och misslyckanden. Det verkar som om inget fungerar för oss inom dessa områden, och ändå verkar de vara de viktigaste för vårt välbefinnande.

Det här är områden där vi känner oss osäkra, skäms eller saknar förtroende. Vi verkar inte nå framgång och vi fortsätter att köra i cirklar. Såren kommer ofta från tidigare liv.

För att läka våra Chironsår måste vi först upptäcka dem. Detta kan göras genom att analysera tecknet där Chiron placeras i vårt födelsekarta, liksom huset där det placeras och de aspekter som det gör för andra planeter.

Chirons sår kan också upptäckas genom att analysera vårt liv och de områden där vi verkar uppleva misslyckande utan någon uppenbar anledning, områden där vi känner oss skämda och saknar förtroende för att agera, eller där vi agerar utan resultat.

När vi upptäcker dessa områden och accepterar har vi ett problem med dem, övervinner vår skam och rädsla och beslutar att vi vill läka, det är då läkning börjar.

Det är viktigt att ignorera vårt ego och känslan av skam och erkänna de problem vi har när vi börjar konfrontera dem.

Utan att läka dessa sår först kommer vi aldrig att kunna uppleva tillfredsställelse inom dessa områden och vi kommer att fortsätta göra samma misstag och uppleva samma resultat.

Elfte huset betydelse

Det elfte huset är härskaren över våra vänner och vänskap, sociala grupper, sociala interaktioner, nätverk, liksom vår lön.

Genom att analysera detta hus och dess planeter kan astrologen upptäcka detaljer om våra vänner och vårt sociala liv, samt hur mycket vi tjänar.

Detta hus styrs av Uranus och dess tecken är Vattumannen. Det visar om du har många vänner och vikten av vänskap för ditt liv.

Det kan visa relationerna med dina vänner och om det är troligt att du upplever mer tillfredsställelse eller besvikelser från dina vänskap.

Detta hus visar vilka typer av vänner vi lockas till och kan beskriva deras personligheter och utseende.

11thhuset avslöjar också vårt behov av att tillhöra grupper eller om vi inte har sådana benägenheter.

venus i Oxen man

Detta är huset för våra aktiviteter och intressen, som motiverar oss att gå med i något nätverk, en grupp eller en klubb.

Det här huset är våra drömmars och förhoppningar och kan visa astrologen om vi kommer att kunna uppnå dem.

Chiron i elfte huset betyder i individuella diagram

Som vi nämnde tidigare visar Chiron var våra sår är.

Att vara huset för våra vänner och gruppmedlemskap är Chiron i elfte huset ofta ett tecken på några djupa sår som personen har upplevt genom sina vänskap och anknytningar till sina vänner, i det här livet eller några tidigare liv, såväl som sår och ont de har upplevt genom att vara medlem i en grupp människor med liknande intressen.

När Chiron placeras inuti 11thhus, detta är ofta en indikation på en person som känner obehag i att få nya vänner, rädsla att överges och avvisas av sina vänner eller upplever några liknande nedslående situationer.

Dessa människor har svårt att öppna sig för människor och låta dem bli sina vänner på grund av sin djupa sittande rädsla för att bli svikna och förrådda av sina vänner.

De kan ofta inte förklara existensen av denna rädsla eftersom de inte har upplevt något dåligt i sina vänskap under sin livstid, och detta är fallet när dessa okända rädslor härrör från några tidigare inkarnationer.

I andra fall kommer såret och rädslan från en dålig traumatisk upplevelse som personen har genomgått under sitt liv, vilket har gjort dem misstänksamma och försiktiga i alla situationer som involverar vänskap och umgänge.

I drastiska fall isolerar personen sig helt i sin egen värld och vägrar att bli vän med någon och fruktar att såret kan upprepas.

Personens beteende är oacceptabelt eftersom värdet av vänskap för allas liv är oumbärligt.

Det är därför personen behöver hitta modet för att konfrontera sin rädsla för svek och avslag, och till och med söka rådgivning om det behövs i processen.

Det är viktigt för denna person att börja tro att inte alla människor är dåliga och att det finns människor med goda avsikter som kan göra perfekta vänner och supportrar i livet.

När de inser att deras rädsla har hållit dem borta från värdefulla människor som har varit i deras liv, börjar dessa människor långsamt öppna sig och uppleva lyckan av sann vänskap.

.03 * 30

Med Chiron i 11thhus, dessa rädslor och sår kan också ha rötter i att överges av en grupp under barndomen, eller under tonåren, där personen inte kunde övervinna känslan av otillräcklighet och lågt självvärde.

Denna känsla kan ha hållit personen låst inuti sin värld och medvetet blockerat någons försök att föra dem tillbaka till den verkliga världen eftersom de fruktade att de skulle skadas igen.

Förverkligandet av såret och acceptans av deras roll när det gäller att skada sig själva för dessa människor på rätt väg.

Som med alla Chiron-frågor är det viktigaste att upptäcka roten och konfrontera den, och läkning börjar automatiskt efter det.

Chiron i elfte huset betyder i Synastry

Chiron i 11thhus i synastry kan vara en indikation på att Chiron-personen har dykt upp i 11thhusmänniskans liv för att hjälpa dem att förstå sina problem med 11-frågornathhus.

Den elfte husmänniskan kan ha dragit sig ur sin sociala krets eftersom de har upplevt några djupa sår av vissa medlemmar i deras grupp eller några nära vänner och har problem med att komma tillbaka dit.

Chiron-personen kan hjälpa den här personen att förlåta de människor som har sårat dem och kunna lita på människor igen. Chiron kan hjälpa den här personen att återfå sin tro på människor.

Ibland händer detta genom några ömsesidiga upplevelser som dessa två kan uppleva, och ibland inser Chiron-personen såret som personen har och hjälper dem att bli medvetna om det så att de kan läka.

Sammanfattning

Kiron i elfte huset är vanligtvis en indikation på djupa sår och gör ont i personen i förhållande till vänskap och grupper.

Dessa människor har upplevt ett trauma och förräderi från en nära vän eller grupp av likasinnade människor och detta ärrade dem för livet, vilket hindrade dem att lita på andra människor och få dem att isolera sig från sin omgivning.

Med Chiron i 11thhus är det viktigt för personen att inse att deras upplevelse inte behöver upprepas och att det finns människor som kan uppskatta dem och vara deras sanna vänner.

Det viktigaste i detta fall är att övervinna rädslan för avslag och svek och att få tro på att det finns goda och snälla människor som aldrig skulle förråda eller skada dem.

Med Chiron i 11thhus i synastry, kan Chiron-personen hjälpa 11thhus person övervinna sina frågor av 11thhus.

Ta Reda På Ditt Antal Ängel