Drömmar om levitation - mening och symbolism

Levitation är ett paranormalt fenomen som representerar stigningen av människokroppen eller andra föremål i luften genom att använda sinnets kraft.Många parapsykologi eller religiösa troende förklarar levitation som ett resultat av personens starka psykiska krafter och deras andliga energi.

Vetenskapen har fortfarande inte bekräftat att levitation är verkligt och de bevittnade fallen av påstådda levitations förklaras som ett resultat av magiska tricks, hallucinationer eller illusioner.Många religioner har bekräftat händelser av levitation utförda av sina anhängare. Ur religiös synvinkel är levitation bara en bekräftelse på den helighet och tro som levitatorn har.Det finns många exempel på att religiösa ledare svävar som är registrerade i religiös historia; Gautama Buddha levit enligt uppgift över vatten med korsade ben; Jesus gick på vattnet när han närmade sig sina lärjungar som var i en båt; många heliga rapporterades också gå på vatten; Saint Francis of Assisi var känd för att sväva och nådde ibland höjden på ett träd.

I kristendomen finns det något som kallas demonisk levitation som orsakas av demoniska ägodelar. Vissa hinduiska mystiker och guruer som har nått höga nivåer av andlighet tros också kunna levitera.

nummer 17 i Bibeln

Levitation nämns i judiska texter många gånger, och det kan göras antingen med magi eller på annat sätt.Enligt uppgift kunde många judiska visare sväva genom att använda Guds hemliga namn eller vindens kraft.

Levitation förklaras på ett sätt så att personen som leviterar är i ett sinnestillstånd där de kan separera sig från den fysiska världen och ha en sådan nivå av andlig kraft att deras tankar, oavsett hur omöjliga de kan tyckas för sina observatörer, bli verklighet och de flyter faktiskt över marken eller gör några andra omöjliga saker.

Under levitationsmomenten anser de människor som gör det så normalt som om de gick på marken. Levitation händer vanligtvis under meditation.Det finns bevis för medier i Amerika och Storbritannien från 19thårhundrade, som har påstått att ha leviterat under de séanser de har utfört. Många av dem var bedrägerier och det bevisades att de har använt knep för att göra det.

Även om det för många av oss verkar omöjligt att ett sådant fenomen är verkligt, är det inte uteslutet att vi kan uppleva det under ett drömavsnitt.

Människor är benägna att drömma om att göra saker som är fysiskt omöjliga, som att flyga eller göra andra omöjliga saker och dessa drömmar har i många fall en kraftfull symbolisk betydelse för drömmaren.

Drömmar om att flyga och levitera över marken är inte ovanliga, och de har alltid en speciell betydelse för drömmaren, särskilt om de fortsätter att återkomma.

Att sväva eller flyta i luft har vanligtvis en god mening och symboliserar frihet, självständighet, lycka, optimism, framgång och tillfredsställelse. Människor drömmer om att levitera i luften, över vatten, över sina sängar, i rymden eller under andra omständigheter.

Flygande drömmar och leviterande drömmar kan ibland ha liknande betydelser, men levitering har ofta en andlig komponent för dem.

Det är viktigt att komma ihåg de känslor du hade under din dröm om levitation. Du kanske kände dig rädd eller kände dig upprymd.

Om du var glad och upphetsad avslöjar drömmen din nuvarande känsla. Du är nog mycket nöjd med vissa nuvarande omständigheter.

Om du var rädd och upprörd i din dröm, kan den drömmen innebära att det är dina nuvarande känslor.

Kanske är du rädd eller upprörd av något som händer i ditt liv, och som stör dig, även under din sömn. Det är viktigt att dechiffrera vad som får dig att må dåligt och försöka konfrontera det.

Ibland kan drömmar om levitation induceras av vissa biologiska omständigheter som uppstår under vår sömn.

Det är ett välkänt faktum att våra drömmar kan framkallas av vissa biologiska fakta, till exempel känns det kallt under sömnen och den känslan inducerar en dröm om att frysa någonstans på vintern eller stå i iskallt vatten etc.

Dessa drömmar kan ibland vara ett resultat av så kallad sömnförlamning när vi under sömnen inte kan röra våra muskler eftersom de slappnar av och vi har en känsla av att vi ovilligt svävar eller svävar över vår säng etc.

Levitationsdrömmar har vanligtvis en bra mening och avslöjar ett lyckligt sinnestillstånd. De kan tyda på en period av lugn och fullständig tillfredsställelse med dina livsvillkor. En dröm om levitation är ofta ett tecken på att du har fullständig kontroll över dina känslor.

Denna dröm är ofta ett tecken på ditt självförtroende, framgång och känsla av att kunna åstadkomma vad du tänker på.

Ibland avslöjar de känslor av stress och ångest och i dessa fall har drömmen vanligtvis några symboler för att påpeka orsakerna till stress och ångest. Under dessa drömmar blir du störd och levitationen är en obehaglig upplevelse.

Drömmen om att levitera kan vara ett tecken på din andliga utveckling. Du kanske känner att du har uppnått en högre nivå av andlighet och andlig kunskap och drömmen bekräftar din förverkligande.

Denna dröm är ofta ett tecken på att du stämmer överens med din andlighet och lever ett balanserat liv.

Om du kände dig förvånad över din förmåga att levitera, avslöjar drömmen ofta att du inte är medveten om din potential och särskilt inte använder din fulla potential. Denna dröm indikerar att du är en person med många talanger och förmågor och att du inte använder dem på ett korrekt sätt.

Ibland visar drömmar om levitation uppkomsten av våra religiösa känslor. Det kan indikera den slutliga insikten om personen att det finns mer än vår fysiska verklighet.

I vissa fall har människor som tycker mycket om sig själva en tendens att drömma om att levitera eftersom de anser sig vara annorlunda och bättre än andra människor.

Drömmar om levitation kan ibland avslöja dina orealistiska önskningar och idéer.

Drömmen kan vara en påminnelse från ditt undermedvetna om att komma tillbaka på marken och bli medveten om dina nuvarande förmågor.

sun 12th house synastry

Det är okej att dagdrömma och vill ha mer, men du måste leva i nuet och anpassa dig till din nuvarande verklighet. Ansträng dig för att skapa grunden för de stora målen du har. Du måste ta ett steg åt gången.

Drömmen är ett meddelande att sluta drömma om dina mål och börja göra dem möjliga.

Ibland kan drömmar om levitation avslöja din brist på förtroende och känsla av säkerhet. Kanske känner du inte en koppling till andra människor och du känner dig isolerad.

Dessa känslor kan skapa en känsla av hjälplöshet hos dig.

Drömmar om levitation - mening och symbolism

Drömmer om att sväva över markytan - Om du drömde om att levitera över markytan är det ett gott tecken, vilket indikerar lycka, känslor av lugn och lugn, liksom nya början.

Personen kanske upplevde förändringar i sitt liv som orsakade slutet på någon fas eller slutet på vissa omständigheter i sitt liv och de känner sig nu fria och lyckliga på grund av det faktum.

De möjliga scenarierna för att dechiffrera en sådan dröm kan vara: att få ett nytt jobb eller flytta till en ny lägenhet, avsluta ett giftigt förhållande, avsluta en period av ensamhet och starta ett nytt förhållande, etc.

Denna dröm kan också indikera att man tar en ny kurs i livet.

Dessa drömmar är ofta drömmar vid stora förändringspunkter i livet som att byta karriär eller starta en ny karriär.

Det är ofta ett tecken på ett nytt förhållande. Det är ofta ett tecken på att du känner att du har kontroll över någon situation i ditt liv.

Drömmer om att levera högt upp i luften - Om du drömde om att levitera högt över marken, skulle den drömmen kunna indikera dina försök att gå bortom dina gränser och begränsningar. Du vill antagligen prova något du aldrig har gjort förut.

Kanske känner du djupt ner att din potential är oanvänd och du vill ge upp ditt bästa för att nå den fulla potentialen. Kanske vill du förändra ditt liv fullständigt även om det kan verka omöjligt för alla i din omgivning.

Ibland kan den här drömmen vara en påminnelse från vårt undermedvetna om att börja använda vår fulla potential och inte nöja sig med något mindre.

Denna dröm talar ibland om att befria oss från självtillverkade begränsningar, liksom de begränsningar som andra ställer.

Drömmer om att levitera i rymden - Drömmar om att levitera i rymden är vanliga drömmar för människor som har bra idéer och ambitioner för sin framtid. Denna dröm är ofta ett tecken på personens potential och förmåga att lyckas oavsett omständigheterna.

Det är ofta ett tecken på personens förmåga att övervinna svårigheter och nå sina mål.

Denna dröm indikerar vanligtvis framgång oavsett de problem man måste stöta på och övervinna.

Denna dröm indikerar ofta personens oändliga potential och det är ett meddelande från personens undermedvetna som påminner dem om att bli medvetna om det och börja använda den potentialen.

Drömmer om att sväva över vatten - Om du drömde om att levitera över vatten kan den drömmen vara ett tecken på några nya upplevelser. Detaljerna om vattnet kommer att förklara ytterligare om upplevelserna kommer att vara bra eller dåliga i naturen.

Om vattnet till exempel var lugnt och fridfullt kommer upplevelserna att vara lugnande och tillfredsställande.

Om det var kraftfullt, men inte skrämmande, kommer upplevelserna att vara spännande och inspirerande och kräver lite action på din sida.

Om vattnet var läskigt och tumultigt, förbered dig på några plötsliga obehagliga omständigheter som kan förändra ditt liv helt.

Drömmer om att se någon levitera - Om du drömde om att observera någon levitera kunde drömmen avslöja din önskan att hjälpa andra människor. I vissa fall kan drömmen avslöja din beundran mot den person du ser levitera i din dröm. Du kanske vill vara som den personen.

Drömmer om att få någon eller något att sväva - Om du drömde om att göra något eller någon levitera är den drömmen ofta ett tecken på din hjälpsamma och stödjande natur. Du försöker alltid hjälpa andra och stöder dem i deras strävan.

I vissa fall avslöjar denna dröm dina försök att balansera många saker i livet.

Ibland kan det vara ett tecken på att vara obeslutsamma om något.