Jätte spindel - drömmening och symbolik

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Många människor lider av en fobi som kallas araknofobi eller extrem rädsla för spindlar.Detta är en ganska vanlig fobi och många tycker att deras närvaro är störande även om de inte har någon extrem rädsla för spindlar.

Rädslan är vanligtvis relaterad till så kallade jättespindlar, medan de små vanligtvis inte orsakar något krångel med människor.

vad betyder spindlar profetiskt

Jätte spindlar

Det finns två arter av gigantiska spindlar, den gigantiska husspindeln (vetenskapligt Eratigena atrica) och den gigantiska vedspindeln, eller den gyllene silkevävaren (vetenskapligt Nephilia).

Den gigantiska husspindeln är möjligen en av de största spindlarna i Europa.

Det finns i Centralasien, norra Afrika och Europa, och genom mänskligt inflytande introducerades det också till Nordamerika. De är inte ett hot mot människor och deras bett är ofarligt.

Både manliga och kvinnliga spindlar skiljer sig inte mycket i utseende, bara i storlek. De kvinnliga jättehusspindlarna kan nå upp till 18,5 längd, medan hanarna når 12-15 mm.

Denna spindel kallas en hemspindel, men dess ursprungliga livsmiljö är torra skogar, grottor och under stenar, men är också vanliga i hus.

De bygger röriga banor med en tratt i slutet där de väntar på sitt byte. De har en lång livslängd för en insekt, vanligtvis upp till tre år, men kan i vissa fall leva upp till sex. De är väldigt snabba spindlar.

Den gigantiska träspindeln, bananspindlarna eller den gyllene sidenväven är kända för sina imponerande banor. Deras genomsnittliga storlek är 4,8 - 5,1 cm utan benomfånget, men kan i vissa fall nå 6,9 cm.

Det observeras att de som bor i stadsområden blir större, möjligen på grund av riklig matförsörjning.

Dessa spindlar finns över hela världen, men utbredda i varmare och våta regioner. De är kända för sina stora banor som kan nå 1,5 meter i diameter.

De finns alltid i sina banor som framstår som guld på grund av de gula sidentrådarna de producerar.

drömmenande att ha en bebis

Dessa spindlar biter på bytet och injicerar gift för att förlama offret.

De är också kända för att göra matstash för att ha en säkerhetskopia när maten är knapp. Kvinnor är ibland upp till tio gånger storleken på män. Deras gift är inte särskilt farligt för människor.

Drömmar om spindlar och jättespindlar

Som vi tidigare sagt är många människor rädda för spindlar, vilket är varför deras utseende också kan vara en störande upplevelse som kommer att lämna drömmaren med en långvarig känsla av obehag hela dagen.

Faktum är att drömmar om spindlar inte behöver vara ett dåligt tecken. I vissa tolkningar symboliserar spindlar att få goda nyheter eller uppleva några trevliga överraskningar.

Den här drömmen kan till och med tillkännage några gäster som besöker dig snart.

En gigantisk spindel kan vara en symbol för några stora vinster, nöje, råvara eller vinster av stor egendom och materiell rikedom.

Små spindlar kan vara ett tecken på att få en liten present, men en som gör dig lycklig.

Ett spindelnät kan vara ett tecken på några trevliga möten med vänner eller släktingar.

Om du fastnade på nätet, i vissa tolkningar, kan det vara en föraning om ditt kommande äktenskap. En spindelbit i en dröm kan vara ett tecken på att tjäna pengar på hasardspel.

Dessa insekter fruktas av många, varför de anses vara en symbol för något att frukta för. I vissa fall kan en spindel symbolisera viss rädsla du har i livet och behovet av att konfrontera den.

Om du ofta drömmer om spindlar, särskilt drömmar om jättespindlar, är det lämpligt att gå in och försöka upptäcka vad som kan vara orsaken till det.

Har du någon stor rädsla för att du inte erkänner att du har, eller är du helt medveten om det, men vet du inte hur du ska släppa det?

Denna dröm kan representera en signal från ditt undermedvetna att det är dags att hantera denna rädsla (eller rädsla) eftersom de blockerar ditt livs framsteg och hindrar dig från att göra saker du önskar.

Vissa drömtolkningar betraktar spindeln i en dröm som en symbol för vår mor och förhållandet mellan oss två.

Till exempel kan en dröm om en jätte spindel skildra vår mamma som dominerande och tvångsmässig, liksom benägen att kritisera allt vi gör.

Om vi ​​upplever vår mamma som sådan kan vi ofta drömma om jättespindlar. I dessa drömmar skulle spindeln kunna attackera oss, eller bita oss, eller linda oss in i dess nät etc.

Människor som har dessa drömmar bör ofta tänka på relationen med sin mamma och se om det finns ett sätt att förbättra det.

venus mittemot jupiter synastry

Det vore klokt att prata med sin mamma och försöka förklara hur de mår i relationen samt be om mer respekt, tolerans och frihet.

Dessa drömmar kan också uppträda inte bara i situationer där mamman är dominerande och kritisk, men också i fall där mamman agerar mycket besittande mot sina barn.

De människor som har ett sådant förhållande med sin mamma kan ha drömmar om spindlar, särskilt stora spindlar (beroende på storleken på besattheten) mycket ofta.

Det kan vara ett tecken från deras undermedvetna att det är dags att ta itu med problemet snart eftersom det belastar dem, vare sig de är medvetna eller omedvetna.

I vissa fall kan spindlar indikera de fällor vi kan uppleva av andra människor eller det kan avslöja att vi känner oss instängda av något eller någon.

Ju större storlek på spindeln i drömmen, desto större är fällan och problemet vi har.

Så, en jättespindel indikerar någon stor fälla vi kan hamna i, och drömmen bör betraktas som en stor varning. Det är viktigt att komma ihåg alla detaljer i drömmen för att kunna dechiffrera varifrån faran kommer.

Människorna som var i en sådan dröm är mycket viktiga, särskilt om du känner dem.

Om de människor du drömde om inte var kända för dig är det viktigt att komma ihåg några av deras funktioner och försöka dechiffrera ledtrådarna som ditt undermedvetna skickar dig. Det är inte en svår process, det enda viktiga är att använda alla detaljer och göra en slutsats.

vad betyder det att drömma om vargar

Jättespindlar hänvisar ofta till stora problem och problem vi har, medan små (särskilt om det fanns många av dem) indikerar många små problem vi stöter på, men inte så hotfulla och viktiga.

En dröm om en gigantisk spindel kan vara ett tecken på att vissa problem eller problem du har i livet går ur proportioner och du måste börja hantera dem så snart som möjligt.

Du kanske har ignorerat de problem du har, och hoppas att de skulle försvinna på egen hand, men du inser nu att de bara har vuxit i tid och hotar din stabilitet.

Den här drömmen kan indikera starka känslor utanför kontroll över någon situation i ditt liv.

Drömmar om jättespindlar indikerar ofta saker i vårt liv som vi inte kan kontrollera och det orsakar panik och stress.

Om du var rädd för den gigantiska spindeln i din dröm, kan det vara en indikation på att du inte känner dig tillräckligt säker för att konfrontera dina problem och du fruktar att hantera dem.

Om du å andra sidan drömde om att döda den gigantiska spindeln, indikerar denna dröm att du har viljan och modet att hantera de frågor du har oavsett deras proportioner.

Jätte spindel - drömmening och symbolik

Drömmer om att se en gigantisk spindel på en web i vårt arbetskontor - Om du drömde om att se en gigantisk spindel på ditt arbetskontor, bör du betrakta den här drömmen som en möjlig varning om ett eventuellt svek och en fälla som kommer från någon på jobbet.

Du bör överväga om det finns någon i ditt arbete som anser att du är deras konkurrent och skulle kunna sätta dig någon form av fälla för att få dig att se dålig ut för dina överordnade eller göra något värre för att skada ditt rykte.

Drömmer om att döda en jätte spindel - Om du drömde om att döda en jätte spindel är det vanligtvis ett bra drömtecken. Det kan tyda på att du äntligen kan lösa några större problem i ditt liv och att kunna slappna av.

Om spindeln i drömmen var en symbol för din mamma och det förhållande du två har, kan den här drömmen faktiskt vara ett bra tecken, vilket indikerar att du och din mamma äntligen har etablerat en relation på lika grunder, full av respekt och uppskattning.

Drömmer om en jätte spindel som lägger ägg - Om du drömde om en jätte spindelkvinna som lägger ägg, är det vanligtvis ett dåligt tecken. Det kan tyda på att din hälsa försämras och att du har vissa hälsoproblem.

Det kan också tyda på att någon som inte har dina bästa avsikter i åtanke lägger grunden för många fällor för dig att falla in och förstöra ditt rykte, status, hälsa, lycka eller skada något annat viktigt område av ditt liv.

Betrakta den här drömmen som en varning och var uppmärksam på människor i ditt liv som du inte litar på och kan förvänta dig att de agerar på ett sådant sätt gentemot dig.

Ta Reda På Ditt Antal Ängel