Äktenskapslinje i palm - läsning och mening

Palmistry är en gammal konst att läsa människors öde och bestämma deras karaktär genom att analysera deras handflator. Denna antika disciplin är utbredd över hela världen. Dess ursprung är i Indien, varifrån det sprids till Kina och andra asiatiska länder.Idag praktiseras palmhandlare över hela världen. Det finns många handläggningsskolor, som har olika sätt att tolka några tecken och symboler på handflatan, men de allmänna reglerna för palmläsning förblir vanligtvis desamma.

Dessutom lägger varje palmläsare en personlig touch till sina avläsningar.I Europa var palmhandel en förbjuden disciplin under medeltiden eftersom det ansågs vara en form av fortunetelling och häxverk, och häxor, liksom palmister som utövade palmistry förföljdes.Användningen började igen i slutet av 19thsedan dess har den funnits i länder över hela världen.

Människor som tränar handflatorik och gör palmavläsningar kallas palmister eller palmläsare. De gör avläsningarna baserat på kunskapen från sina lärare i palmologi, men de införlivar också sin egen erfarenhet i sina palmavläsningar med sina kunder.

Handläggningsavläsningar består av att dechiffrera speciella detaljer på människors händer. Palmister ägnar särskild uppmärksamhet åt händernas färg, deras form samt fingrarnas form.De analyserar också markeringarna på händer och fingrar, t.ex. befintliga linjer och andra symboler. Vissa rader finns på de flesta människors händer och andra visas i handflatorna hos vissa människor.

Det finns också några symboler, som bara förekommer i sällsynta fall och de har en speciell betydelse för ödet och karaktären hos den person som besitter dem.

Palmister uppmärksammar också tillståndet för handfästena och det allmänna tillståndet för huden på handflatan.En hand är viktigare än den andra i handläsningen, och det är den så kallade dominerande handen. Den dominerande handen är den personen personen använder mest, och det är vanligtvis den, de skriver med.

Hos de flesta är det högra handen, även om vänstern också kan vara den dominerande.

betydelsen av ugglor i Bibeln

Cirka 80% av alla palmhandlare samlas från den dominerande handflatan, medan de andra 20% kommer från den icke-dominerande handen, vilket ger dem ytterligare detaljer.

Palmister ägnar stor uppmärksamhet åt de linjer som visas på personens hand. De är den viktigaste källan till information om personens karaktär och öde.

Huvudlinjerna är livslinjen, huvudlinjen och hjärtlinjen. Linjer som ofta förekommer på sidan är Ödelinjen, Sollinjen, Merkuriuslinjen etc.

Ibland saknas dessa linjer från personens handflata. Vissa linjer finns i personens hand för att indikera några händelser som kommer att hända i deras liv och de beskriver också dessa händelsers natur, i termer av om de kommer att vara till nytta eller inte för personen. En av dessa rader är äktenskapslinjen.

Äktenskapslinje i palm - läsning och mening

Äktenskapslinjen eller linjerna är inte alltid närvarande på personens handflata. Äktenskapslinjen, eller som det ibland kallas, kärleks- eller förhållandelinjen, hänvisar till omständigheterna angående personens kärleksliv.

Linjen kan ge mycket insikt om personens inställning till kärleksfrågor, relationer, äktenskap, liksom den potentiella tidpunkten för deras äktenskap.

Äktenskapslinjen ligger under lillfingret (Pinky eller Mercury finger i handflatan), precis under basen av fingret och ovanför hjärtlinjen. Vissa människor har en äktenskapslinje, andra har flera, och andra har ingen äktenskapslinje.

Om det finns flera rader under basen av kvicksilverfinger är den längsta grunden för läsningen och de andra ger ytterligare information om personens kärleksliv.

Själva linjen och dess tillstånd kan ge mycket insikt om personens kärleksliv och deras engagemang för relationen och deras partner / make. Dess form och detaljer samt symbolerna som finns på linjen kan ge palmhandlaren historien om personens potential för förhållande och äktenskapsliv.

Det är viktigt att notera att linjerna på våra händer förändras när vi utvecklas och får erfarenhet.

Nya linjer bildas på våra händer under våra liv och vissa linjer kan försvinna. Vissa linjer kan också förändras, och det kan också hända vår äktenskapslinje.

Våra handflator speglar vårt inre tillstånd och det är därför som vi förändrar något i vår tro, beteende eller känslomässiga reaktion mot vissa situationer, som också kan reflektera över våra palmlinjer.

På grund av det är det viktigt att inte vara upprörd om din äktenskapslinje inte är i ett bra skick.

Människor förändras och deras erfarenheter förändras. Du kan ha besvikelser i livet som kommer att göra dig medveten om dina sanna önskningar, och med den förändringen kommer nya och bättre upplevelser att hända, inte bara i ditt kärleksliv utan i alla delar av ditt liv.

Antal äktenskapslinjer

En äktenskapslinje - om personen bara har en äktenskapslinje, som är rak och tydlig, är det ett bra tecken för personens kärleksliv och äktenskap. Det indikerar vanligtvis att hitta rätt person med lätthet och ha ett varaktigt och harmoniskt äktenskap.

Om det inte finns några andra rader över eller under raden, tyder det på ett långvarigt äktenskap.

Flera äktenskapslinjer - de flesta har mer än en äktenskapslinje. Vanligtvis betyder det inte att personen kommer att gifta sig flera gånger eller lika många gånger som antalet äktenskapshänder som finns i handflatan.

Dessa linjer tjänar vanligtvis till att ge ytterligare information om personens kärlek och äktenskapsliv.

Två äktenskapslinjer - om personen har två äktenskapslinjer betyder det inte nödvändigt att personen gifter sig två gånger. detta är en vanlig händelse hos många människor som inte har mer än ett äktenskap.

Om linjerna är tydliga och djupa är det ett gott tecken och indikerar ett stabilt och harmoniskt äktenskap. Om linjerna är parallella med varandra och har samma längd kan det vara ett tecken på föränderlig tur i kärlek.

drömmer om att bli rånad

Det förekommer ofta hos människor som återförenas eller gifter sig igen med samma person.

Om linjerna är parallella, men har en annan längd som kan vara ett tecken på äktenskap eller förhållande otrohet. Om linjerna är olika i storlek och inte parallella kan det vara ett tecken på skilsmässa eller separationer.

Tre äktenskapslinjer - Om personen har tre äktenskapslinjer är det vanligtvis inte ett bra tecken för äktenskap och relationer. Dessa människor tycker inte mycket om trohet och är inte precis ett äktenskapsmaterial.

Dessa människor är romantiska och passionerade, men har vanligtvis inte ett lyckligt och stabilt romantiskt och äktenskapligt liv.

Fyra äktenskapslinjer - Människor med fyra långa tunna äktenskapslinjer är vanligtvis romantiska och älskar att vara i ett förhållande, men de är inte trogna och är benägna att ha flera kärleksaffärer. De är inte ett bra förhållande eller äktenskapsmaterial.

Mer än fyra äktenskapslinjer - Om det finns många linjer på platsen där äktenskapslinjen ska vara och ingen av dem kan betraktas som den viktigaste som inte är ett gott tecken.

Detta kan beskriva en person som är väldigt valfri när det gäller att hitta rätt kompis, och de har vanligtvis svårt att skapa ett förhållande med någon eftersom de anser att ingen är tillräckligt bra för dem.

Inga äktenskapslinjer - Om personen inte har några äktenskapslinjer är det inte ett bra tecken för kärlek och relationer. Personen är vanligtvis inte särskilt känslomässig och har inte en önskan att vara i ett förhållande eller gift.

sol i 5: e huset

Dessa människor kunde inte ens lockas av motsatt kön. De fokuserar ofta sina intressen på andra delar av sitt liv.

Ibland uppträder äktenskapslinjen senare i livet, och det är en vanlig sak att vara frånvarande hos unga människor.

Denna linje kan utvecklas när de växer och får mer relationsupplevelse. Om en gift person inte har en äktenskapslinje kan det betyda att de inte har en bra kontakt med sin make eller att de inte älskar dem.

Äktenskap linje form

Rak och lång vigsel - en rak och lång äktenskapslinje är ett tecken på djupa känslor och gott kärleksliv. Personen är passionerad och snäll. Dessa människor är milda och vanligtvis välsignade med ett harmoniskt och lyckligt familjeliv.

Om linjen är nära Sun-linjen eller vidrör den är det ett utmärkt tecken och indikerar ett lyckligt äktenskap, men också uppnå framgång i livet och karriären efter äktenskapet.

Kort äktenskapslinje - en kort äktenskapslinje kan vara ett tecken på att personen saknar passion och önskan om fysisk intimitet. Om linjen också är grund, att personen vanligtvis har problem med att hitta en lämplig kärleksmatch. Detta är ofta ett tecken på ett äktenskap sent i livet.

Äktenskapslinjen böjer sig uppåt - En äktenskapslinje som böjer sig uppåt är ett bra tecken för äktenskapet. Det indikerar ett stabilt kärleksliv och harmoniskt äktenskap. Denna form av äktenskapslinjen ger människan tillfredsställelse i sitt kärleks- och äktenskapsliv.

De är välsignade med ett bra förhållande med sin partner / make. Ju kurvigare linjen är ju lyckligare deras kärleksliv är.

Äktenskapslinjen böjer sig nedåt - En äktenskapslinje som böjer sig nedåt är vanligtvis inte ett bra tecken för personens kärleks- och äktenskapsliv. Denna linje indikerar i vissa fall deras partners tidiga död, speciellt om linjen plötsligt böjer sig, i vilket fall partner eller make kan dö plötsligt.

Om linjen böjer sig mot hjärtlinjen och rör vid den som vanligtvis indikerar ett äktenskapsliv fyllt med konflikter med sin partner / make.

Denna äktenskapslinje är ofta ett tecken på separation eller skilsmässa.

En trasig äktenskapslinje - Om en äktenskapslinje bryts är det inte ett gott tecken för personens kärleksliv. Det indikerar vanligtvis hinder och kriser i personens förhållande eller äktenskap. Det är ofta ett tecken på oenigheter och argument med partnern eller makan.

Ofta slutar relationerna eller äktenskapet i separation eller skilsmässa.

Längden på den trasiga delen är mycket viktig för att bestämma svårighetsgraden av de problem som personen kan uppleva. Ju längre pausen är desto större är problemen.

Om raden är kort är det en chans att paret kommer att återförenas efter en kort upplösning.

En äktenskapslinje med öar - om äktenskapslinjen har en ö, eller öar, är det inte lika bra och indikerar vanligtvis en mental oförenlighet med din partner eller make. Det är ofta ett tecken på konflikter och oenigheter i förhållandet eller äktenskapet.

Om ön är i början av raden som indikerar att personen har ett otillfredsställande kärleksliv innan äktenskapet.

drömmer om avliden far

Om ön är mitt i linjen indikerar det en föränderlig tur i kärlek. Personen är antingen glad eller olycklig i kärlek; det saknar allmän stabilitet och harmoni i kärlekslivet.

Om ön är i slutet av linjen är det ett tecken på konflikter och problem som börjar efter att personen gifter sig.

Om personen har många öar på äktenskapslinjen är det inte ett bra tecken för relationer eller äktenskap.

Äktenskapslinjen gaffelades i början i Y-form - när en äktenskapslinje gafflas i början i en Y-form som inte är ett bra tecken för personens kärleksliv. Detta är ofta ett tecken på en separation eller skilsmässa. Om gaffeln är liten kan det tyda på en separation som inte kommer att vara permanent, men som varar en tid varefter partner / makar kommer att återförenas.

Äktenskapslinjen gaffelad i slutet i Y-form - när äktenskapslinjen gafflas i slutet i en Y-form som inte är ett gott tecken, och ofta indikerar att äktenskapet kommer att sluta i separation och skilsmässa. Detta tecken är ofta ett tecken på äktenskapsliv fylld med kris och konflikter.

En äktenskapslinje med tecknet X - om äktenskapslinjen har X-tecknet är det inte ett bra tecken. Det betyder problem i kärlek och äktenskap. Det är ett tecken på gräl och oenigheter med partners och till och med en separation.

Det kan också vara ett tecken på otrohet som kan orsaka slutet på förhållandet eller äktenskapet.

Äktenskapslinje i en grill - Om det finns många linjer som bildar en grill på platsen där äktenskapslinjen är, är det inte ett bra tecken för personens kärleksliv och äktenskap. Det indikerar vanligtvis svårigheter att hitta rätt partner.

Det kan vara ett tecken på att ett äktenskap bryts upp senare i livet. Detta tecken är ett tecken på oharmonisk kärlek och äktenskapsliv.

Många äktenskapslinjer överlappar varandra - Om det finns flera överlappande äktenskapslinjer i olika storlekar, är det inte ett tecken för relationer och äktenskap. Den här personen har inte tur i kärlek och det är svårt för dem att hitta rätt person eller upprätthålla en stabil och tillfredsställande relation eller äktenskap.

Ofta slutar de inte gifta sig med någon. I äktenskapet upplever de ofta otrohet av sin make. Äktenskapssituationen förvärras senare i livet.

Korta rader under eller över äktenskapslinjen - Om det finns korta rader under eller ovanför äktenskapslinjen är det inte ett gott tecken. Det kan tyda på gräl och oenigheter och svårigheter i personens kärleksliv, främst på grund av deras envishet.

Avstått äktenskapslinje - om personen har en avstått äktenskapslinje eller en kedjad äktenskapslinje, är det inte heller ett gott tecken. Det kan tyda på att vara envis och svår att komma överens med.

Det indikerar också att man väljer fel partner, avslutar relationer eller skiljer sig från sina makar.