Månen - drömmening och symbolism

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Idag kommer vi att prata om ett av de mest mystiska och vackra motiv som förekommer i drömmar, månen.Sedan gamla tider har månen associerats med skönhet, fantasi, magi, mysterium, drömens rike.

Bredvid den härliga gyllene solen har den underbara silvermånen alltid varit ett föremål för tillbedjan och beundran över hela världens kulturer, religiösa, mytologiska och andliga system.

Sedan tiderna med de magnifika civilisationerna i antika sumer, Egypten, Babylon, Grekland, Rom, Kina och många fler har månen förblivit källan till otrolig inspiration. Några av de vackraste berättelserna om månen är grekiska myter om Selene, dotter till titan Hyperion. Selene betyder 'månen', exakt.

Selene från den grekiska myten var så vacker, tillsammans med startarna, varje gång hon skulle resa över himlen. I den romerska mytologin var motsvarigheten till Selene Luna, samma himmelska enhet.

Månen identifierades också med den grekiska gudinnan för jakt, skogar och djur, Artemis. Låt oss komma tillbaka till verkligheten, åtminstone för ett kort ögonblick; det är svårt att motstå månens oförklarliga, obehagliga magi.

Månen producerar inte alls sitt eget ljus. Dess ljus kommer från solen. Månen reflekterar sin energi och dess vackra ljus, ger den en annan form, en annan atmosfär och ändrar dess betydelse.

Vi kunde tänka på solen som vårt medvetna och på månen som dess lojala följeslagare, vårt omedvetna. Månen är den tunna, ömtåliga slöjan i vår personlighet, men ändå stark i fantasi, magi och inspiration.

Månen representerar den feminina principen och är associerad med fertilitet, vård, vård och nåd.

I astrologisk symbolik representerar månen figuren av modern och är starkt associerad med det intima, privata, mysiga, familjära, relaterat till hemmet. Månen är föränderlig; den färdas snabbt genom zodiaken och över himlen.

Det representerar minnen, drömmar, visioner, inspiration, fantasi, allt som är kontinuerligt, men ändå instabilt, vid ett ögonblick att stängas, men i nästa, utom räckhåll. Månen representerar andlighet, andlig resa, att upptäcka sig själv i själens djup.

Månen är ren magi som lever i oss. Inte konstigt att det upphetsar oss, förvånar oss och ibland till och med skrämmer oss.

Drömmar om månen

Månen är starkt associerad med natten och drömmarna. Det är natten när månen är mest synlig, även om den också dyker upp i skymningstimmar, vilket ger den kanske ännu mer obskuren ton.

Ibland kunde du se det under dagen, på morgonen. Vare sig det är synligt på natthimlen eller inte, månen besöker ofta våra drömmar.

drömmer om krossat glas

Vad betyder det att drömma om månen? Vilka hemligheter sitter gömda eller avslöjar för oss?

Drömmar om månen är drömmar om den dolda sidan av vår egen personlighet, eftersom det är symboliken för månen som ses i astrologi och i andra andliga tolkningar.

Månen i drömmar representerar bland annat sin feminina, känsliga, emotionella, drömmande och romantiska sida. Naturligtvis beror drömmen på detaljerna.

Eftersom månen också är förknippad med förändringsförmåga, instabilitet och flexibilitet, som förknippad med elementet i vatten, representerar månen i drömmar också din egen turbulenta natur, förändrade stämningar och möjligen din osäkerhet, rastlöshet, oförmåga att fokusera.

Det står också för instabilitet när det gäller din känslomässiga sida.

Månen styr tecknet på cancer och är i tät anslutning till vattenelementens tecken på Fiskarna och Skorpionen; de är alla extremt känslomässiga.

Drömmar om fullmånen

Full Moon har alltid varit ett populärt motiv inom mytologi, folkuppfattning, konst, litteratur, film etc.

Det bär alltid mystisk konnotation. Till exempel är fullmånen förknippad med mytiska varelser om natten, formförskjutning, häxor och varulvar. Det ger den något ”mörk” ton, men inte nödvändigtvis; det beror på hur du förstår sådana historier och myter.

Det kan representera ditt inre jag vill komma ut, men av någon anledning har du svårt att uttrycka det i verkligheten.

På andra sidan står vacker, blank fullmåne, vit eller gul för något som är komplett, uppnått, fullbordat, något omslutet.

I drömmar kan det återspegla din tillfredsställelse med vad du hittills har uppnått, särskilt när det gäller dina personliga önskningar.

Du känner dig komplett på en andlig nivå; du har befunnit dig i andlig mening. Fullmånen betyder att du är nöjd, även om den faktiska fullmånen kan påverka ditt sömnmönster.

Drömmar om halvmånen

För vissa människor är halvmånen den vackraste formen av månen som kan ses; utan tvekan verkar det magiskt.

Om det inträffar i dina drömmar representerar det justeringar, anpassning, förändringar som följer ett cykliskt mönster.

Denna dröm betyder att du lever enligt dina naturliga livscykler; varje person har sin egen, förutom universella naturlagar.

Det här är en bra dröm; det indikerar smidig och gradvis anpassning, förmågan att förstå världen och passa in, men i din egen unika stil.

Drömmar om månförmörkelsen

Drömmar om månförmörkelsen kunde förstås på olika sätt.

Eftersom månen representerar kvinnlighet i första hand, indikerar drömmen om förmörkelsen ofta att din feminina, mjuka, vårdande sida skuggas av något annat.

Det kan vara en konsekvens av ditt eget görande eller av någon annans.

Kanske låter du din tuffare sida dominera, för dina livsförhållanden kräver att du är den tuffaste.

Denna dröm antyder också att det fanns något som satte en skugga över, något som inte tillåter dig att lysa.

Det kan associeras med både solen och månen, eftersom solen är det som faktiskt ger månen sin glöd.

Kanske fanns det ett hinder i ditt vakna liv som hindrade dig från att hitta källan till ditt ljus, du kan inte hitta ett ideal, en förebild, ett mål, en inspiration eller vad som helst. Något klumpar sig i dig och så att du inte kan se ljuset och skina själv.

Drömmar om att röra vid månen

Nu är detta en sällsynt och konstig dröm och den kan ha olika former. Du kan drömma om att röra vid månen helt enkelt genom att sprida din hand mot månen på himlen och du berör den magiskt. Du kan drömma att du är på himlen där uppe och rör vid månen.

Oavsett det exakta scenariot är beröring av månen i drömmar förknippad med önskningar och möjligen med ambitioner.

andlig betydelse av majs

Detta förstås ibland som att du har mycket höga ambitioner och förväntningar från dig själv, även om dessa begrepp vanligtvis förknippas med Sun-principen.

Drömmar om att röra vid månen är kanske mer relaterade till dina känslomässiga önskningar, dina fantasier, ideal och drömmar.

Du önskar något så illa och det ger dig definitivt bra körning, även om det också kan plåga dig, knappt nås. Med månen förblir allt ofta i det abstrakta, imaginära, drömmande.

Drömmer om att se två månar

Detta är en konstig och en sällsynt dröm. Att drömma om att se två månar på himlen föreslår att du har mer än en fantastisk och spännande källa till inspiration och lust.

Dessa saker kan vara relaterade till varandra eller inte och det får dig att känna dig taggig mellan dem.

Detta är en dröm som kan framstå för konstnärliga, mångsidiga, visionära sinnen, rastlösa och alltid undrar. Men det betyder också att du är på väg för att hitta din riktning.

Denna dröm är som om du har dubbelsyn; du ser olika sidor av samma sak som inspirerar dig mycket. Du kanske fortfarande inte har någon aning om vilken du ska bedriva, för de båda verkar tilltalande, attraktiva och till och med förföriska. Låt tiden bestämma.

På tal om det fanns det ett uttryck för ”att gå till månar”, vilket bildligt betyder att man bör ta tid att tänka igenom en nuvarande situation.

Drömmar om solen och månen

Drömmar där du ser både solen och månen är starka och meningsfulla drömmar. Betydelsen skiljer sig åt beroende på din nuvarande situation.

Denna dröm indikerar att dina medvetna och undermedvetna sidor är i balans.

Din anledning motsvarar perfekt ditt emotionella jag; du litar på både ditt intellekt och ditt analytiska sinne och dina känslor och intuition. Detta är en dröm som representerar den ultimata inre balansen, som är svår att nå.

Drömmen föreslår att du är på en bra väg för att uppnå inre jämvikt och bibehålla den tills nästa förändringscykel kommer din väg.

Å andra sidan, särskilt om du kände dig nervös för drömmen och den hade någon dold olycksbådande ton, som om solen och månen på något sätt var motsatta, motstridiga, innebär drömmen att du kämpar på insidan.

Ditt sinne kämpar för dina känslor, din anledning kan inte kontrollera din känslomässiga sida och du känner tagg mellan de två.

Med tanke på det faktum att solen är den som ger månen ljuset, men att månen i gengäld reflekterar sitt ljus på ett mystiskt sätt och matar tillbaka det genom fantasi och med mer subtil energi, föreslår drömmen att du letar efter det balans.

Din anledning bör vara den styrande kraften, men bara i viss utsträckning. Att hitta balansen mellan din egen solenergi och månenergi är inte en uppgift, det är själva livskonsten.

Drömmar om månen och stjärnorna

Drömmar där månen åtföljs av många stjärnor är underbara drömmar som berättar om din subtila, fantasifulla, drömmande sida.

1000 ängel nummer kärlek

De här gnistrande startarna överträffar aldrig månens glöd, utan gör allt vackrare.

I drömmar är deras glöd följeslagaren till Månens glöd, vilket betyder att din fantasifulla, romantiska och intuitiva sida har stort stöd.

Du måste vara en oerhört kreativ och fantasifull personlighet som kan hitta inspiration i allt i livet.

Drömmar om förstörelsen av månen

Om du drömmer om att månen har exploderat eller drabbats av en enorm asteroid eller förstörts på något annat sätt är drömmar som vanligtvis återspeglar den stora besvikelsen i dina egna ideal.

Din fantasys slöja är borta; du utsätts grymt för livets verklighet. Månens förstörelse i drömmar är en allegori om förstörelsen av ens drömmar och visioner.

Ta Reda På Ditt Antal Ängel