Drömmar om fängelse - mening och tolkning

Ta Reda På Ditt Antal Ängel

Drömmar om fängelse är ganska vanliga och de har olika meddelanden. Ibland är innebörden bakom fängelsedrömmar tydliga, ibland är de mer komplexa. Allt beror på hur du tolkar dem.Naturligtvis kommer vi att erbjuda flera av de vanligaste tolkningarna av fängelsedrömmar och hjälpa dig att förstå innebörden av din dröm.

Den exakta innebörden kan dock variera mycket beroende på din personliga erfarenhet av både ditt verkliga liv och drömmen. På tal om drömmar om fängelse i allmänhet är den första föreningen begränsad frihet.

Drömmar om att vara i fängelse föreslår vanligtvis att en drömmare känner sig återhållen, under press, bur, kopplad eller alls i sitt vakna liv.

Drömmar om fängelse är nära relaterade till situationer från det vakna livet; fängelset speglar ofta en obekväm, stressig och återhållsam miljö, vilket gör att en drömmare känner sig stressad och pressad.

Drömmar om fängelse representerar ofta en spegelreflektion av en obekväm situation i livet, ofta relaterad till en drömmares familjeliv, sociala liv, jobb, äktenskap, relation, vänskap eller så.

En sådan dröm innebär att en drömmare känner att han eller hon saknar sin frihet på olika sätt.

Ibland är det relaterat till deras fysiska frihet, ibland friheten att uttala sig eller annat. Många detaljer från fängelsedrömmar kan hjälpa dig att bättre förstå den sanna innebörden.

Till exempel representerar fångar i fängelsedrömmar, om några, vanligtvis vissa aspekter av en drömmares personlighet. Vanligtvis är det aspekter som en drömmare av någon anledning inte kan uttrycka i verkligheten.

Å andra sidan kan fångarna representera precis tvärtom; de kan återspegla delar av en drömmares personlighet som han eller hon vill se begränsad.

Betydelser bakom drömmar om fängelse är många. Ju fler detaljer du kan komma ihåg, desto bättre tolkning blir det. Det är mycket viktigt att komma ihåg om du eller en annan person satt i fängelse.

10 * .01

Har du bara sett fängelse utan att komma in i det, eller har du varit inne i det? Har du släppts ur fängelse? Besöker du någon i fängelse eller har någon besökt dig? Var det andra människor i din dröm, till exempel en fängelsevakt, en polis, någon du känner eller någon annan? Sattes du ensam eller fanns det många fångar?

Drömmer om att se fängelse

Drömmar om att se fängelse är varningsskyltar.

En sådan dröm innebär att du bör vara försiktig med saker relaterade till ditt jobb eller om att ta nya affärsbeslut, särskilt om du funderar på att göra några riskabla drag.

Var mycket uppmärksam på allt som rör affärsidéer och lösningar, särskilt om du har att göra med andra människor. Var försiktig med att göra affärer och försök att bli välinformerad om dina potentiella partners.

Drömmer om att bli fängslad

Om du drömmer om att bli fängslad, sitta i fängelse har det inget att göra med kriminellt, men det har att göra med känslomässiga aspekter av ditt liv, relaterat till en viss aspekt.

På en allmän plan innebär den här drömmen att du känner dig pressad i ditt vakna liv.

Troligtvis betyder det att din rutin har blivit tråkig och att det inte får dig att må bra om dig själv längre, även om det är något stabilt och generellt positivt. Det är förmodligen tiden för att göra förändringar.

Den här drömmen kan också betyda att du känner dig fängslad i ditt kärleksliv; ditt förhållande har blivit stressigt, snarare än avkopplande och roligt, men du är inte säker på hur du kan förbättra situationen.

Drömmar om att vara i fängelse kan också betyda att du känner dig kontrollerad, begränsad och manipulerad av vissa människor i ditt liv.

Det kan vara att dina föräldrar är överskyddande, dina kollegor eller chefen för pressande, din partner är för pressande eller något liknande.

Hur som helst känns det som om någon annan har kontroll över vad du bestämmer och gör, även över vad du säger.

Drömmar om att vara i fängelse betyder ofta att du känner dig instängd i tiden. troligtvis är att du tycker det är extremt svårt att släppa det förflutna eller att förlåta och glömma något. Minnen fortsätter att hemsöka dig och hålla dig fängslad i ditt förflutna, så du känner att du inte kan gå framåt.

Drömmen återspeglar bara den typen av frustration och fungerar samtidigt som en kanal för att bearbeta en sådan stress, äntligen återhämta sig och gå vidare.

Drömmar om att dömas till fängelse

Drömmar om att dömas till fängelse kan vara ännu skrämmande än drömmar där du redan är fängslad. En sådan dröm innebär att du känner dig extremt skyldig till något du har gjort i verkligheten.

Det behöver inte nödvändigtvis vara något du har gjort mot en annan person, utan också något som är dåligt exklusivt för dig, men som kommer ut ur ditt görande.

Denna dröm föreslår att du känner dig fel och skyldig och att du ångrar att göra något. Samtidigt föreslår drömmen att du befinner dig vid ingen återvändo och du måste möta konsekvenser.

Dröm om att ta reda på att du håller på att bli fängslad, föreslå att du noggrant bör ompröva några av dina planer eller beslut i ditt vakna liv.

Om du agerar i tid kan du förhindra att du ångrar något senare. Om du redan har gjort något, var modig och få konsekvenser.

Drömmar om någon annan sitter i fängelse

Om du drömmer om att en annan person sitter i fängelse betyder det att det finns en aspekt av din personlighet eller vissa känslor som du inte kan uttrycka i verkligheten, av någon anledning. Tänk på hur personen i fängelset har sett ut, vad han eller hon gjorde och hur de uppförde sig.

Dessa detaljer kan hjälpa dig att räkna ut vilka aspekter av din personlighet som du borde arbeta med i verkligheten.

Att drömma om dina föräldrar eller syskon är fängslade är en obehaglig upplevelse, men det kan betyda olika saker.

Den här drömmen kan innebära att dina nära och kära behöver din hjälp och stöd eller att de helt enkelt känner sig försummade, eftersom du inte längre uppmärksammar dem. Tänk på när var sista gången du hade lite tid med dina närmaste.

Detsamma gäller om du hade en dröm om att din romantiska partner är fängslad.

Drömmar om att släppas från fängelset

Om du drömmer om att släppas ur fängelse är det ett positivt tecken. Den här drömmen innebär att du äntligen får lite frihet i ditt liv, vilket innebär att du kommer att avsluta ett hårt projekt du arbetade med; inte nödvändigtvis att det skulle bli en extrem framgång, men det faktum att det har upphört kommer att ge dig en enorm lättnad.

Det kan också betyda att du kommer till slutet av ett kapitel i ditt liv; du kommer att avsluta ett giftigt förhållande, lämna obehaglig och stressig miljö eller så.

Drömmar om att ha släppts från fängelse speglar alltid känslan av frihet, glädje och lättnad efter att ha avslutat något riktigt tufft och utmanande.

Det kan också betyda att du snart kommer att kunna släppa några gamla, tråkiga och återhållsamma vanor, ändra din attityd till något, för att inse vad dina egenskaper verkligen är.

Denna dröm är mycket positiv och den bör alltid ge dig lättnad och innehåll.

Drömmer om en fängelse

Drömmar om att se en fängelse är ganska störande och de föreslår att du känner dig hotad i verkligheten.

Men källan till hot och din rädsla för möjligheten att fängslas kan vara många.

Precis som i drömmar om att bli dömd är fängelsevararen en påminnelse om straffet för något fel du har gjort; åtminstone är det något du känner att du förtjänar straff för.

Drömmar om en fängelse föreslår att du är medveten om att du gör är riskabelt och tveksamt.

Denna dröm kan vara ett bra varningstecken. Du kanske funderar på att göra något, men du är osäker på om det är rätt att göra.

Det är vanligtvis ett beslut som innebär antingen vissa risker angående ditt allmänna välbefinnande eller till och med en möjlighet att skada någon annan.

Du bör vara mycket försiktig och ompröva dina planer innan den verkliga skadan görs.

Ta Reda På Ditt Antal Ängel